KONSULTATIONER

Personlig vägledning - samtal, intuitiv spegling  1 timme                      450kr
Vi samtalar om det du vill/behöver. Frågor kring kärlek, arbete och ekonomi. Vägval, livsfunderingar, beslut som ska tas.. jag speglar dig och läser av intuitivt. Använder även tarotkort och essentiella oljor till dig som vill det.

Tarottolkning   1 timme                                                                                  450kr
Ha gärna frågor med dig som du vill att vi belyser. Grunden är att vi gör en halvårstolkning kring kärlek/vänskap, ekonomi/arbete, hälsa/balans och själens uttryck just nu och framåt. Sen bygger vi på med dina egna frågor/reflektioner. 


Prova essentiella oljor med vägledning och råd om hälsobalans utifrån din livssituation 450kr/timme. inkl.  1-2ml av den essentiella olja som vi gemensamt kommer fram till att du behöver mest just nu. 

Jyotish - vedisk astrologisk konsultation    1 1/2 timme                              850kr
Jag förbereder konsultationen innan din bokade tid och skriver ut dina chart som du får med dig hem. Vedisk astrologi är den äldsta av alla och här finns de tidiga månrelaterade stjärntecknen, nakshatras, med i tolkningen. Jag behöver dina födelsedata; år, månad, dag, tid och ort då du föddes. Boka tid i ateljén eller via mobil/videosamtal. 


Bokningar gör du via meddelande här på sidan eller sms:a mig på 073-9767365 
Besöksadress: Åsgårdsvägen 27, Skogsbo (i utkanten av Avesta) ingång på gaveln där skylt finns

Vill du att jag åker till er och gör konsultationerna så behöver ni vara 4 personer för 1 timmes konsultation och 3 för Jyotish och bo inom 12 mil från mig. Fördel är om jag kan ha min lilla hund med mig, men inget krav.