KONSULTATIONER

Personlig vägledning - samtal, intuitiv spegling  1 timme                      450kr
Vi samtalar om det du vill/behöver. Frågor kring kärlek, arbete och ekonomi. Vägval, livsfunderingar, beslut som ska tas.. jag speglar dig och läser av intuitivt. Använder även tarotkort och essentiella oljor till dig som vill det.

Tarottolkning   1 timme                                                                                  450kr
Ha gärna frågor med dig som du vill att vi belyser. Grunden är att vi gör en halvårstolkning kring kärlek/vänskap, ekonomi/arbete, hälsa/balans och själens uttryck just nu och framåt. Sen bygger vi på med dina egna frågor/reflektioner. 


Jyotish - den vediska astrologin. Grundtolkning ca 1 1/2 timme              850kr 
                                                        Uppföljning/fördjupning 1 timme          750kr
En tolkning kräver flera timmars förberedelse av mig genom analys av din födelsekarta och dashasystem + transiter m.m. Ungefär samma förberedelser behöver jag göra även vid uppföljning + uppdateringen tidsmässigt "var du är nu och framåt"

Boka tid för träff i min ateljé eller via telefon/skype/messenger. 

Zyto - skanning  - du lägger din hand på en enhet som läser av den galvaniska responsen i din hud. Data behandlas i programmet som ser till din bioenergi just nu och föreslår näring och/eller essentiella oljor som kan stödja och balansera. Rapporten skickas alltid till din e-post om du vill.
Kort samtal kring tolkning av rapporten 150kr/30  min.
Längre vägledning och råd om hälsobalans utifrån din livssituation 300kr/60  min 
Du behöver komma till ateljén för att göra denna konsultation.


Bokningar gör du via meddelande här på sidan eller sms:a mig på 073-9767365