KONSULTATIONER

Personlig vägledning - samtal, intuitiv spegling  1 timme                  550kr
Vi samtalar om det du vill/behöver. Frågor kring kärlek, arbete och ekonomi. Vägval, livsfunderingar, beslut som ska tas.. jag speglar dig och läser av intuitivt. Använder även tarotkort och essentiella oljor till dig som vill det.

Tarottolkning   1 timme                                                                                      550kr
Ha gärna frågor med dig som du vill att vi belyser. Grunden är att vi gör en halvårstolkning kring kärlek/vänskap, ekonomi/arbete, hälsa/balans och själens uttryck just nu och framåt. Sen bygger vi på med dina egna frågor/reflektioner. 


Bildtolkning   2 timmar                                                                                      950kr
Grunden i bildtolkningsmodellen (Kristina Wennergrens metod) är 7 basbilder: ett hus, ett träd, en båt, en blomma, en ursprungsfamiljebild, en nuvarande familjebild och en fri bild. Du målar hemma med vad du vill på A4 papper. Se till att du har  många färger att välja på!
Du tar med bilderna till vår bokade tid. Alla bilder handlar om dig, ditt liv, egenskaper, möjligheter och hinder på olika plan. Jag ger dig tolkningsförslag kring varje bild och helheten i bildsviten i dialog med dig. Du får även förslag på vidare processbilder att måla hemma och om du vill så följer vi upp med ytterligare träffar a 1 timme (450kr) Bokar du tre följdträffar blir priset 400/träff. 


Jyotish - vedisk astrologisk konsultation    1 1/2 timme                              1 200kr
Jag förbereder konsultationen minst ett par timmar innan din bokade tid och skriver ut dina chart som du får med dig hem. Vedisk astrologi är den äldsta av alla och här finns de tidiga månrelaterade stjärntecknen, nakshatran, med i tolkningen. Jag behöver dina födelsedata; år, månad, dag, tid och ort då du föddes. Boka tid för träff i ateljén eller via mobil/videosamtal. 

Jyotish - uppföljning inom ett år    1 timme    800kr 

Jyotish - Vedic astrologic consultation in english  1 1/2 hour                      1 20 euro 
I prepare the consultation at least a couple of hours before your booked appointment and print out your charts that you will bring home or they will be sent to you. Vedic astrology is the oldest of all and here the early moon-related signs, nakshatras, are included in the interpretation. I need your birth data; year, month, day, time and place when you were born. Book an appointment for a meeting in the studio or via mobile / video call.


Bokningar gör du via meddelande här på sidan eller sms:a mig på 073-9767365 
Besöksadress: Åsgårdsvägen 27, Skogsbo (i utkanten av Avesta) ingång på gaveln där skylt finns


Annica Andersson, Helhetens konst
Alla rättigheter reserverade 2023
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång